Pravidla soutěže


1. Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen "pravidla") vánoční soutěže solárních studií společnosti Stay Golden, s.r.o. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

2. Pořadatelem soutěže je Stay Golden, s.r.o. se sídlem Prosecká 407/30, Praha 8 - Libeň, IČ 08417385, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 369645 (dále jen "pořadatel)".

3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

4. Soutěž probíhá v období od středy 22. 11. 2022 18:00 do úterý 14. 2. 2023 23:59 hodin. 

5. Zúčastnit se mohou všichni, kdo splní parametry těchto pravidel a zároveň zakoupí v době trvání soutěže (maximálně však do úterý 14. 2. 2023 23:59 hodin) vzorek krému v jedné z provozoven Pořadatele a setřou obdržený originální výherní los. Následně je možné tento originální výherní los vyměnit za jednu z okamžitých výher (specifikováno v Příloze 1 těchto Pravidel). Výměnu je nutno provést bezprostředně (maximálně však 1 hodinu od nákupu). 

6. Do slosování o hlavní výhry (specifikováno v Příloze 1 těchto Pravidel) se účastník soutěže zapojí vyplněním svého celého jména a příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla a následným vhozením losu do určené schránky, maximálně však do 27. 1. 2023. Losování o okamžité výhry pokračuje do úterý 14. 2. 2023 23:59 hodin.

7. Losování o hlavní výhru proběhne v termínu 28. 1. 2023.

8. Pořadatel je oprávněn posoudit originalitu losu a v případě pochybností je také oprávněn los, který označí za falsifikát, odmítnout. 

9. Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže.

10. Informace o výhře v soutěži bude Pořadatelem zaslána na telefonní číslo výherce, a to nejpozději dne 31. 1. 2023, nedohodne-li se Pořadatel s výhercem jinak. Pořadatel bude od výherců potřebovat jméno a email. Výherci na základě sdělených údajů obdrží výhru.

11. Pořadatel je oprávněn Soutěž kdykoliv ukončit a to i bez udání důvodů. Výherní ceny, a to jak okamžité i v hlavní kategorii se mohou kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Za výhru, včetně nevyzvednuté, není možné si nárokovat peněžní kompenzaci.

12. Soutěž automaticky končí vyčerpáním okamžitých výher, pokud tato skutečnost nastane před 14. 2. 2023 23:59 hodin

13. Zpracování osobních údajů: účastník soutěže ("soutěžící") uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherce též adresa) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let). Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení §21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. Občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení, místa bydliště a fotografie s výhrou spojené v médiích (včetně internetu) a na sociálních sítích v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců.

V Praze dne 23. 11. 2022

Pravidla soutěže Stay Golden, s.r.o.Příloha 1

Seznam okamžitých výher:

2x Prémiové jídlo v krabičce na týden od Mr. Box v hodnotě (3 800 Kč) 

2x Premium wellness na 180 min. pro 2 osoby od Lázní Tom (2 680 Kč) 

1x Poukaz Vlasy od Petry (2 000 Kč) 6x Klasický pánský střih od Rebell Barbers (600 Kč) 

10x Poukaz na prodloužení vlasů či řas ve studiu Hanafi (1 000 Kč) 

3x Hloubková masáž na 60 min. od Golden Hands Therapy (800 Kč) 

1x Ošetření, dentální hygiena a plomba od Dentaly Jasmin (2490 Kč) 

50x Vstupenka do solné jeskyně v lázních Tom (240 Kč) 

20x Luxusní kolagenové produkty od YAVANIE (od 690 Kč do 1 390 Kč) 

10x Poukaz na depilaci ve Wax in The City (od 250 Kč do 750 Kč) 

3x Poukaz na kosmetiku 45 min. od Golden Hands Therapy (650 Kč) 

3x Rodinné focení v přírodě od Foto v nás (2 000 Kč) 

1x Poukaz na kytici růží od Rose Rennie (1 000 Kč) 

1x Kalendář Karel Gott 2023, pořad Ten Smlsal 

1x Kniha Hana Zagorová, spisovatel Petr Macek 

5x Poukaz na Pizzu Princess (269 Kč) 

50x Dubajské solárium na 30 min. (990 Kč) 

100x Diamantové solárium na 30 min. (590 Kč) 

250x Dobití kreditu 500 Kč na opalovací kartu 

100x Duhové solárium na 30 min. (390 Kč) 

400x Golden krém do solária 10 ml (245 Kč) 

600x Kolagenový hydratační krém 10 ml (195 Kč) 

400x Premium krém do solária 10 ml (195 Kč) 

600x Hydratační krém po opalování 10ml (145 Kč) 

400x Betakarotenová bomba (95 Kč)

Seznam hlavních výher:

1. cena - Zájezd do skutečné Dubaje v hodnotě 50 000 Kč pro 2 osoby, CA Sluníčko.cz

2. cena - Bělení zubů od Dentaly Jasmin v hodnotě 9 490 Kč

3. cena - Estetický zákrok na klinice Iconic Institute v hodnotě 7 500 Kč

4. cena - Návštěva Vémolandu a osobní trénink s Karlosem "Terminátorem" Vémolou


Máte k soutěži nebo pravidlům dotaz?